30 януари 2011 г.

В рамките на инициативата "Месец на пловдивската книга"
Всеки четвъртък през месец февруари от 18.00 ч.
Януарски Литературен салон в РБ "Сава Доброплодни"
Библиотечните центрове, предоставящи услуги и информация на съвременно ниво из различни области на знанието