30 декември 2020 г.

На 79 години почина един от най-големите познавачи на западноевропейската литература
През 2021 г. картата ще бъде изложена в залите на Националния етнографски музей