30 август 2012 г.

Петте стъпки към бързото четене
Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище
Изложба и представяне на албум по повод 60-годишнината на художника