3 септември 2016 г.

7 септември 2016 г., 18:30 ч., Книжен център „Гринуич”