3 септември 2013 г.

Едно мистично пътешествие, съставено от близо шестдесет произведения, създадени през последните три години
Derida Dance Center отправя покана към хореографи от различни държави, работещи в областта на съвременния танц и пърформанс
Международна програма "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище"