3 май 2021 г.

Онлайн среща на 4 май от 19:00 ч. в платформата ZOOM
Проектът е дело на екип от специалисти в областта на изобразителните и приложните изкуства
48 репортажни разказа от Китай
Уникалният по рода си Международен литературен фестивал стартира отново литературен конкурс за ученици
Романтичен, драматичен и философски нов роман за любовта