3 май 2012 г.

Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Втора лекция от VIII пролетна лектория "Единство на времената"
Гостуване на Ищван Сабо и много унгарски филми