3 май 2006 г.

100 години от рождението на русенски художник
Изложба на Яна Юнакова
На 2 май 2006 г. в Ню Йорк почина големият български патриот, писател и журналист Стефан Груев