3 март 2013 г.

Едноактна детска оперета по едноименната приказка на Ханс Кристиян Андерсен
За "Криминале от каменната ера" - премиерна постановка в НАТФИЗ
Изложба, представяне на книга, кино
Какво е новото измерение, в което живее модерният човек