3 март 2012 г.

Изложба на Станислав Лазаров и представяне на книга от д-р Марина Владева
Читалня с художествена, научна, учебна и справочна литература на датски, фински, норвежки и шведски езици