3 юни 2015 г.

Среща с авторите Хенрика Кшивонос и Ханна Гил-Пьонтек
В рамките на Месец на фотографията 2015
От 05 до 18 юни в Националния етнографски музей при БАН