3 януари 2007 г.

Максим като рапър, Васко като кънкьор и Албена без костюм на шампион
Тържествен концерт, посветен на влизането на България в Европейския съюз
С подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия
Студентски конкурс за Коледен разказ