3 февруари 2021 г.

Изложба в Галерия "Васка Емануилова", 9 февруари – 11 април 2021 г.
Празник на изисканото, одухотворено камерно музициране
Обучение, 12-18 април 2021. Срок за кандидатстване - до 14 февруари 2021 г.