3 февруари 2014 г.

Х Празници на младежкото театрално изкуство
Обща експозиция на художниците Борис Денев (1883-1969 г.) и Славка Денева (1929-1984 г.)