3 февруари 2010 г.

"Карай да върви, това е блус", всяка сряда от 22 часа
Парченца свят, късчета реалност или иреалност, дошла сякаш не оттук, а отнякъде другаде
Ново иранско кино и кино на страните от Северна Африка
Премиера на книга с нови изследвания за поета на белоцветните вишни