3 декември 2007 г.

Премиера на "Децата на свободата"
Нова книга на Людмила Балабанова
В рубриката "Отдих, Туризъм, Култура"
Избрани творби от периода: 1995-2005 г.