3 август 2021 г.

На 7, 8 и 14 август от 11,00 часа сред прохладата на Кино „Кабана“