3 април 2018 г.

Всичко предстоящо, което вече се случва
4 април 2018, 18:30 часа, DaDa Cultural Club - София
„Колкото по-дълго и внимателно гледаме една смешна история, толкова по-тъжна става тя.“ Николай Гогол
За книгата на Юлиана Пенева