29 септември 2010 г.

Творби на двама от най-самобитните, оригинални и безкомпромисни художници в българското пластично изкуство на 20. век
Фестивалът, който прожектира без компромис и единствено филми с характер
Фантазия, цветове, празнично настроение и радост от живота
Форум на литературни музеи в Чирпан и Стара Загора
Наградата „Гауденц Б. Руф” за ново българско изкуство ще бъде раздадена за четвърта поредна година
Галерия "Възраждане" представя