29 май 2012 г.

Седмият форум от поредицата „Годините на литературата” на Департамент „Нова българистика” на НБУ
В рамките на Пролетен базар на книгата 2012
Спектакли, изложби, литературни четения, музика, алтернативни форми на изкуство
Започва ММФ "Варненско лято" 2012
Българското хайку общество тачи своя създател