29 май 2008 г.

За ученици редовно обучение в училища на територията на страната на възраст до 18 г.