29 декември 2010 г.

Историята на българската фотожурналистика през погледа на Цветан Томчев
В рамките на програмата "Пробиотик за съвременния танц в България"