29 август 2006 г.

Център за съвременно изкуство – Пловдив, баня „Старинна“
Съвместен проект на Американска фондация за България и Съюза на българските филмови дейци