28 септември 2017 г.

Изложба живопис, 30 септември - 18 октомври 2017
За изобразително изкуство и литература. Краен срок за представяне на произведенията - 25 октомври 2017 г.
В рамките на кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“