28 септември 2015 г.

В рамките на "Музикални вторници в Зала БИАД - 2015"
Септемврийската среща от цикъла лекции "Книгата на книгите"
Нов брой на единственото безплатно онлайн издание у нас за естествени и хуманитарни науки
Премиерата на куклено-театралния спектакъл е на 1 октомври