28 септември 2008 г.

В Столичната градска библиотека звучеше мерена реч
Източнославянски песнопения и филмова музика
Елена Райкова ще празнува половинвековен юбилей като самодейка
По повод най-новата му лирична книга "Откраднат сезон"
В рамките на Европейските дни на наследството