28 септември 2007 г.

Портрети, фотографии и документи на Васка Емануилова
Литературна вечер ”Няма чужда поезия”