28 октомври 2007 г.

Нова българска пиеса поема своя път към публиката
Това е свободен свят!
Покана към всички приятели на поезията
Лекция на кфн проф. д-р Петър Краевски