28 ноември 2011 г.

По случай 90-годишнината на НМА „Проф. Панчо Владигеров“
Проект „Електронната медийна среда в Република България в условията на преход и цифровизация: 1999-2012 г.”
...или "В сферата на разкопчаното тяло"
Самостоятелна изложба на Георги Петров
1 декември, четвъртък, 19 часа, Концертна зала