28 ноември 2008 г.

Проект "Фенерът на Антон Митов и днешните му последователи"
Благотворителна изложба "Случки с ангели и хора" на 5 декември
Послания за мир, изваяни от камък