28 май 2020 г.

19 май - 5 юни 2020, галерия „Астри”, София
Георги Тенев - носител на наградата
Класиката „Трите прасенца“ посреща малчуганите на 30 и 31 май
Тази година организацията се фокусира върху подготовката на учители в начален етап, математика, информатика, природни науки и английски език
Творческа конференция “Култзин”. Темата за 2020 г. е „Промени“