28 май 2015 г.

Откриване на изложбата на 1 юни в Младежкия театър „Николай Бинев”
В открито любовната лирика на Иглика Дионисиева
Соня Зубович представя „Пробудени камбани“ пред русенци