28 май 2008 г.

Есетата на Христо Черняев излязоха в сборник
Концерт на Плевенската филхармония
За автори с новоиздадени книги през 2007 година