28 май 2007 г.

Четвърти национален конкурс за млади художници и литератори
Традиционeн конкурс за студентско литературно творчество
Какво е модата?
Премиера на наградените книги в първия национален конкурс за млади автори
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
България – Нидерландия: културни празници 2007