28 март 2008 г.

Независимо издание за българска и преводна проза
Между нечовечността на знанието в човека и неразумността на човека в знанието
Без ограничения за авторите
Лекция на проф. Раймонд Детрез