28 януари 2022 г.

29 януари 2022 г., 11.00 ч., Книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“