28 януари 2018 г.

29 януари 2018 г., 18:30 ч., Гранд хотел "София", зала „Триадица“
1 февруари 2018, 17:30 часа, Регионална библиотека „Любен Каравелов"
Високотехнологичният българо-португалски проект цели стотици деца да опознаят ледения континент без да напускат България