28 януари 2008 г.

Да спаси, опази и предаде културното наследство на видеоизкуството
Добродетелите на истината, добротата и търпението
Пътят към себе си