28 февруари 2010 г.

75 години от рождението на писателя, журналиста и публициста
Или за пълноводието на българската художествена литература