28 февруари 2007 г.

За подкрепа и принос за развитието на българското изкуство и култура
Като апостол, проповядващ любов между хората