28 декември 2020 г.

Краен срок за изпращане на творбите: 15 февруари 2021 г.
Броят е посветен на 90-годишнината на българиста Петер Юхас
Артистите подготвят празник за зрителите с музиката на Щраус, шампанско и много изненади