28 август 2009 г.

Винаги работя за публиката и вероятно това се усеща
110 години от рождението на Бончо Бочев и 85 години от рождението на Лиляна Бочева