28 април 2021 г.

Авторски хореографии на Светлана Тоншева, Павел Кирчев и Франциско Руиз
За принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност