27 септември 2009 г.

Първо издание в 150 номерирани екземпляра
Нова рубрика за култура от 30 септември
Художествен порцелан и керамика
Благородна инициатива на писателя Цончо Родев
Потопете се в тайнствата на Ганг! Запознайте се със свещения празник Кумб Мела!