27 септември 2008 г.

Световни художници в България и български художници зад граница
29 септември - 5 октомври 2008 г.
100 години от рождението на Марин Големинов
Искам приятелите ми да разберат, че културата е начин за просперитет