27 октомври 2012 г.

Представяне и разговор върху книгата на Ангел В. Ангелов
Обсъждане на новата книга "Европейска литература/ Европейски литератури. Европейски ли са балканските литератури?" от Румяна Л. Станчева
Няма го вече Яворов, за да ги оплаче поне той втори път...
Голямата награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов” тази година не се присъжда
Премиера на "Път към сърцето"