27 ноември 2020 г.

От 30 ноември в платформата Zoom
Браншовата организация предлага мерки в подкрепа на четенето и книгите, които да залегнат в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България
Театър 199 "Валентин Стойчев" с юбилеен спектакъл