27 ноември 2015 г.

Отзив за варненската музикална премиера на Точка БГ