27 май 2014 г.

Музика от Бизе, Пучини, Щраус, Лехар, Бърнстейн, Арлън, Христов
За книгата "Местно знание и сакрална топография в Сливенско"
Спектакълът на Държавна опера Стара Загора гостува в София на 13 юни
В рамките на семинара „Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България“
28 май, 19.00 ч., Музикален театър
Произведения на класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език
Между кръговрата на метафорите и монотонното всекидневие
Mанифестации на личното. 29.05.-05.07.2014
Славейкови празници 2014 - представяне книгата на Стан Рашков