27 май 2008 г.

Представяне на италианския брой на „Литературен вестник”
Една напълно непозната страница от историята на град Варна
Реката. Един лиричен свят